Chính sách bảo mật thông tin

Khách hàng được đảm bảo an toàn, bí mật thông tin khi đăng kí lái thử yêu cầu tư vấn tại website: www.toyotatayninh3s.com. Trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Do đó, khách hàng tại đây đồng ý rằng . Trong khi giao kết và sau thời gian thực hiện hợp đồng. Toyota Tây Ninh, được thu thập lưu giữ, sử dụng và chuyển giao một số thông tin khách hàng. (“thông tin”) cho bên thứ 3 (Toyota Việt Nam và/hoặc công ty do Toyota chỉ định). Để thực hiện khảo sát qua điện thoại, nhận các ý kiến phản hồi, cung cấp các dịch vụ hậu mãi… Thông tin bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, CMND, đại diện, mã số thuế (nếu có), mẫu xe,… Của khách hàng.

Toyota Tây Ninh cam kết thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin an toàn, chính xác và đầy đủ. Dùng đúng với mục đích nêu trên, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng thay đổi thông tin sau khi đã cung cấp khi cần thiết.

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Vì mục đích thương mại vi phạm cam kết chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này với bất kì cá nhân, cơ quan, tổ chức bên ngoài trừ khi một trong số các trường hợp sau xảy ra:

Có sự đồng ý của khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin thu thập được từ khách hàng với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài. Khi chúng tôi có sự đồng ý của khách hàng để thực hiện hành vi này.

Với các nhân viên, tổ chức nội bộ của chúng tôi trong quá trình quản lý thông tin. Theo quy định của chúng tôi hoặc các tổ chức trực thuộc của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác. Để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo chính sách bảo mật thông tin cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

Vì lý do pháp lý, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng bất kì luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

Nếu chúng tôi tham gia vào việc sác nhập. Mua lại hoặc bán tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác và sự riêng tư.

Phương thức bảo mật thông tin

Chúng tôi cố gắng ở mức tối đa để bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập không bị truy cập trái phép. Sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

Chúng tôi có sử dụng hệ thống bảo mật thông tin bằng tường lửa được thiết kế nhiều lớp bảo mật để bảo vệ cơ sở dữ liệu thông tin của mình. Kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, và người đại diện của mình truy cập hệ thống thông tin thu thập được vì họ là những người cần biết thông tin này. Để xử lý những thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu họ không tuân theo những nghĩa vụ đó.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị đề nghị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Thời điểm áp dụng chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho tất cả các dịch vụ /sản phẩm do chúng tôi cung cấp tại website.

Chính sách thu thập và bảo mật thông tin có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của khách hàng theo Chính sách này khi không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và nếu những thay đổi đó quan trọng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả đối với những dịch vụ nhất định. Thông báo bằng Email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của chính sách này trong hồ sơ lưu trữ để khách hàng xem xét.

Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách thu thập và bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0903 969 171 hoặc Email. toyotatayninh3s@gmail.com.